Radio Baren:

Torsdag kl 14.30

Fredag kl 14.30

Lørdag kl 13.45 og kl 16.00